ACCOUNTANTS

Klantenzone

Inloggen

Tarieven

Alle medewerkers van ADP noteren gedetailleerd alle geleverde prestaties.

ADP biedt 2 formules aan :

- ofwel maandelijkse aanrekening van de werkelijke gepresteerde uren;

- ofwel periodieke aanrekening van een vooraf overeengekomen en jaarlijks aanpasbaar forfaitair ereloon (enkel voor klanten waarvoor ADP reeds > 1 jaar prestaties heeft geleverd).

Beide formules zijn gebaseerd op dezelfde uurtarieven (toepasselijk op 01/01/2016):

- 62 euro/uur voor het voeren van de boekhouding (input) en secretariaatswerk;

- 83,50 euro/uur voor alle andere prestaties (opstellen jaarrekeningen, fiskale aangiften, bijstand en adviesverlening, audit en analyses, e.a.) behalve zeer specifiek advies dat wordt aangerekend aan 110 euro/uur.